Tutaj zebraliśmy wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia się do zawodów. Prosimy je wydrukować, podpisać, i wręczyć oryginały w dniu zawodów w trakcie rejestracji.

Jeżeli masz ponad 18 lat, niezbędne jest Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz Oświadczenie uczestnika zawodów.

Jeżeli nie masz jeszcze 18 lat, dodatkowo będziesz potrzebować podpisane Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego. Są dwa różne oświadczenia w zależności czy osoba startuje w zawodach Junior czy Base, dlatego dokładnie sprawdź, który dokument będzie niezbędny dla Ciebie lub Twojego dziecka.

Oswiadczenie przetwarzanie danych osobowych (pdf)

Oswiadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (pdf)

Oswiadczenie uczestnika wyscigu (pdf)

Dodatkowe oświadczenie do oświadczenia o odpowiedzialności rodzicielskiej (pdf)

Umowa odpowiedzialności rodzicielskiej HDR Junior (pdf)

Covid DEKLARACJA 2020 (pdf)

Emblemat Hard Dog Race jest objęty ochroną praw autorskich. Korzystanie z niego w dowolnej formie jest możliwe tylko przy posiadaniu pisemnej zgody Hard Dog Race.