Tutaj zebraliśmy wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia się do zawodów. Prosimy je wydrukować, podpisać, i wręczyć oryginały w dniu zawodów w trakcie rejestracji.

Jeżeli masz ponad 18 lat, niezbędne jest Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz Oświadczenie uczestnika zawodów.

Jeżeli nie masz jeszcze 18 lat, dodatkowo będziesz potrzebować podpisane Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego. Są dwa różne oświadczenia w zależności czy osoba startuje w zawodach Junior czy Base, dlatego dokładnie sprawdź, który dokument będzie niezbędny dla Ciebie lub Twojego dziecka.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (pdf)

HDR Base Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (pdf)

Oświadczenie uczestnika zawodów (pdf)

Emblemat Hard Dog Race jest objęty ochroną praw autorskich. Korzystanie z niego w dowolnej formie jest możliwe tylko przy posiadaniu pisemnej zgody Hard Dog Race.