„WEZWANIE DWÓCH SERC”

Specjalny medal dla dwu-i czteronogich wojowników.

Jeżeli w czasie jednego sezonu weźmiesz udziału w obu zawodach (HDRB+ HDRW) to wykonasz program „Wezwanie dwóch serc”. Honorujemy to specjalnym medalem.

O systemie nagród dowiesz się więcej po otwarciu zgłoszeń na zawody.

Emblemat Hard Dog Race jest objęty ochroną praw autorskich. Korzystanie z niego w dowolnej formie jest możliwe tylko przy posiadaniu pisemnej zgody Hard Dog Race.