– see English below –

HARD DOG RACE BASE POLSKA

12 WRZEŚNIA 2020 – OSiR GÓRA KAMIEŃSK

INFORMACJE #FCKCORONAVIRUS

Uważajcie na siebie i bądźcie bezpieczni! Dołożymy wszelkich starań, aby przestrzegać wszystkich przepisów dotyczące ochrony zdrowia, a także zorganizować zawody, na których wszyscy poczują się komfortowo i bezpiecznie.
Niestety istnieje możliwość, że ze względu na ciągle zmieniające się okoliczności będziemy zmuszeni dokonać pewnych zmian, jednakże jak najszybciej damy Ci znać, jeśli wydarzy się coś ważnego!

🐾 Rejestracja na zawody HDR BASE w 2020 ponownie otwarta! 🐾

Znasz już zawody HDR?

A może właśnie się do nich przygotowujesz?

Wiemy jakie to uczucie, kiedy nogi i łapy są w jednym ruchu, serca biją razem i wspólnie się cieszymy! Chcielibyśmy, aby jak najwięcej ludzi doznało tego uczucia!

Jeżeli lubisz dobre wyzwania i bieganie, a także jesteś miłośnikiem psów, to jest to wydarzenie dla Ciebie; bądź na linii startu zawodów HDR Base (6 km, 16 przeszkód), które odbędą się na terenie OSiR Góra Kamieńsk 12 września 2020!

To będzie ciężki dzień. Dasz radę? Zgłoś się i sprawdź!

📣 REJESTRACJA JUŻ OTWARTA! 📣

Zapoznaj się ze wszystkimi dokumentami i koniecznie przeczytaj Regulamin zawodów.

Polecamy również zapoznać się z Przewodnikiem po zgłoszeniu, który pomoże Ci łatwo i szybko zapisać się na nasze zawody.

ZGŁOSZENIA

REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OPŁATY WSTĘPU

SZCZEGÓŁY ZAWODÓW

DYSTANS: 6 km

PRZESZKODY: 16

WIEK ZAWODNIKA: 14+

WIEK PSA: 1+

W trakcie HDR, nie tylko będziesz konkurować z czasem; będziesz musiał pokonać trudne przeszkody, upór psa, a nawet siebie. Będziesz zmęczony i obolały, będziesz pokryty błotem aż po uszy. Ale na końcu, kiedy przekroczysz linię mety, poczujesz się szczęśliwy i dumny – dumny z siebie i swojego psa: twardego duetu. SZCZEŚĆ NÓG, DWA SERCA, JEDNO ZWYCIĘSTWO!

Nie zapomnij o Bitwie między Alfami. Czy myślisz, że jesteś Alfą? Udowodnij to! Zgłoś się na wyścigi (fale) o godzinie 9:00 i 9:15, jeśli naprawdę chcesz osiągnąć jak najlepszy czas. Możesz zgłaszać się w zespole lub jako indywidualny uczestnik. Pośpiesz się, bo tylko 88 twardzieli może wziąć udział w tej bitwie.

Jeśli chcesz zrobić coś więcej niż tylko być widzem, to znaczy, że chcesz wziąć udział w zawodach, użyj następującego linku (możesz uczestniczyć tylko z ważnym zgłoszeniem).

⚠️ WAŻNE! ⚠️

Chcielibyśmy, żebyś wiedział/-a, że decyzję o ponownym otwarciu zapisów na zawody w Polsce podjęliśmy po otrzymaniu niezbędnych informacji od Ministerstwa Sportu i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020. Wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja się nie zmieni i spotkamy się razem na starcie we wrześniu. Pamiętaj, że musimy przestrzegać obowiązujących przepisów zarówno teraz, jak i podczas zawodów, i możliwe jest, że sytuacja się zmieni.

Więcej informacji na temat Hard Dog Race można znaleźć na stronie http://harddograce.pl. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: infopl@harddograce.pl.

🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾 ENGLISH🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾

12 SEPTEMBER, 2020, POLAND, OSiR GÓRA KAMIEŃSK

#FCKCORONAVIRUS INFORMATION

Please make sure to pay attention to one another and be safe! We will try our best to keep all the health care regulations and also to organize a race where all of you will feel comfortable and safe.

Unfortunately, there is a possibility that due to the constantly changing circumstances we will be forced to make some changes, but we will let you know as soon as possible if something important happens!

🐾 HARD DOG RACE BASE POLAND IS FINALLY HERE! 🐾

Do you know the HDR lifestyle?

Or are you still preparing for it?

We know what it means when six legs move, two hearts beat in unison and share a single victory. We want as many of you as possible to experience this feeling.

If you enjoy a good challenge and running, and you’re also a dog person, then this is a great event for you: be at the starting line of HDR Base race (6 km, 16 obstacles) held at the OSiR Góra Kamieńsk in Poland on 12th September!

It will be a tough day. Will you be tougher? Apply and find out!

📣 THE REGISTRATION IS NOW OPEN! 📣

REGISTER

RULES & CONDITIONS

REGISTRATION FEES

RACE DETAILS

Distance: 6 km

Obstacles: 16

Racer age: 14+

Dog age: 1+

In HDR, you will not only compete against time; you’ll have to overcome tough obstacles, your dog’s stubbornness and even yourself. You’ll be tired and aching, you’ll be covered in mud to your ears. But at the end, when you cross the finish line, you’ll feel happy and proud – proud of yourself and your dog: the hard-core duo. SIX LEGS, TWO HEARTS, ONE VICTORY!

Don’t forget about the Battle of the Alphas. Do you think you’re an Alpha? Prove it! Only apply for the 9:00 and 9:15 slots if you’re indeed trying for the best possible time you can achieve. You may apply in a team or as a solo participant. Hurry up though, because only 88 hard-boiled Alphas can participate.

If spectating is not enough and you also wish to participate, use the following link to apply for the race (keep in mind that you may only take part in the race with a valid application).

⚠️ IMPORTANT! ⚠️

Believe that we have carefully considered everything, got all the necessary information from the Ministry of Sport and according to their statements and the positively developing situation with loosening restrictions, we have decided to open registrations. We all hope that the situation will not change and we will see each other together at the starting line in September. Keep in mind that we must follow the applicable government regulations both now and at the time of the race, and it is possible that the situation will change.

For further information on Hard Dog Race, go to http://harddograce.eu. If you have any questions or you’d like to share your thoughts, send us an email to infopl@harddograce.pl.

ZGŁOSZENIE/APPLICATION
Emblemat Hard Dog Race jest objęty ochroną praw autorskich. Korzystanie z niego w dowolnej formie jest możliwe tylko przy posiadaniu pisemnej zgody Hard Dog Race.