Jako właściciele  strony Hard Dog Race zapewniamy możliwość komentowania wpisów i wiadomości na naszej stronie.  Chętnie widzimy przedstawianie własnych poglądów, a nawet wspieramy zasługujące na uwagę dyskusje.

Nie cenzurujemy komentarzy, ale zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wpisów pogardliwych i obrażających zawodników oraz psy.

Podstawowym zadaniem moderacji jest zabezpieczenie możliwości stałej i kulturalnej konwersacji. W tym celu natychmiast usuwamy komentarze o treści:

  • niezgodnej z prawem lub regulaminem etycznym
  • reprezentującej jakiekolwiek poglądy polityczne
  • urągającej prawom osobistym innych osób
  • używającej tonu niezgodnego z naszymi zasadami
  • zawierającej linki, zdjęcia i wyrazy  wykraczające poza standardy dobrego smaku
  • psującej temat
  • niezgodnej z naszymi zasadami i celami strony internetowej.

Moderowanie jest sprawą subiektywną. Obserwujemy i w razie potrzeby weryfikujemy komentarze. Z tego powodu prosimy, aby wszyscy  rozważnie decydowali o tym, co i w jakiej formie piszą.

Emblemat Hard Dog Race jest objęty ochroną praw autorskich. Korzystanie z niego w dowolnej formie jest możliwe tylko przy posiadaniu pisemnej zgody Hard Dog Race.