Organizacje o charakterze non-profit, z którymi wspólnie rozpowszechniamy kulturę posiadania psów.

     

Emblemat Hard Dog Race jest objęty ochroną praw autorskich. Korzystanie z niego w dowolnej formie jest możliwe tylko przy posiadaniu pisemnej zgody Hard Dog Race.