HDR Base Poland, 12.05.2018, Judit Csongrádi

Album @ Facebook

Emblemat Hard Dog Race jest objęty ochroną praw autorskich. Korzystanie z niego w dowolnej formie jest możliwe tylko przy posiadaniu pisemnej zgody Hard Dog Race.