WYWIAD HARD DOG TALK – Csobaji Elöd

Najstarszym duetem, który wziął udział w czerwcowym HDR Base był Előd Csobaji i jego pies Ziva. Ich udział jest wielkim powodem do dumy także dla HDR, jako że Előd jest nestorem biegów z psami, weteranem węgierskiego i europejskiego canicrossa. Jego przykład powinien zachęcać starszych zawodników do wzięcia udziału w biegu. Dowodzi on, że HDR jest możliwy do ukończenia nawet, gdy ma się wiele lat na karku – nigdy nie jest za późno, by nauczyć się czegoś nowego o sobie i o swoim psie oraz by zbliżyć się do siebie!

Emblemat Hard Dog Race jest objęty ochroną praw autorskich. Korzystanie z niego w dowolnej formie jest możliwe tylko przy posiadaniu pisemnej zgody Hard Dog Race.