WYWIAD HARD DOG TALK – Tremmel Nándor

Nándi Tremmel jest policjantem z Sopron, który szkoli psy do wykrywania narkotyków. Jego praca i codzienne życie toczy się wokół współpracy z psami, którą HDR wzmacnia w zabawny sposób. Jest prawdziwym przywódcą watahy, więc dzięki niemu, społeczność HDR w Sopron jest największa i możliwe, że najbardziej zgrana. O ich entuzjazmie świadczy fakt, że uczestniczyli we wszystkich trzech biegach w 2017 roku, łącznie z biegiem w Polsce.

Emblemat Hard Dog Race jest objęty ochroną praw autorskich. Korzystanie z niego w dowolnej formie jest możliwe tylko przy posiadaniu pisemnej zgody Hard Dog Race.